Dåliga vägar i Uppsala

Skicket på gator och vägar i Uppsala är sämre än på länge. Underhållet halkar efter mer och mer och på sina håll i Uppsala är det så illa att det uppstått stora hål i gatorna. Orsaken är pengabrist.
Enligt Vidar Hult på tekniska kontoret får man idag 10 miljoner kronor per år till asfaltsunderhållet, men det räcker inte. - Vi skulle behöva 15 miljoner kornor per år i 10 års tid för att komma ifatt, säger Vidar Hult. I takt med att vägarna har blivit sämre har också klagomålen ökat.