Skolledningen i Östhammar byts ut

Nu blir det storstädning i ledningen för skolorna i Östhammars kommun. Bland annat får skolchefen sluta, och totalt försvinner sju personer inom skolledningen från sina poster. Det här är en förändring som politikerna arbetat med under en längre tid.

- Nu har vi tagit tag i det hela och tittat på helheten och identifierat problemen. Sedan får vi ta tag i lösningarna, det säger socialdemokratiska kommunalrådet Margareta Widén-Berggren:

Skolorna i Östhammars kommun har länge fått kritik för svagt ledarskap, oklar organisation och en dålig arbetsmiljö på vissa skolor. För att få klarhet om problemen beställde kommunstyrelsen en enkät där personalen fick säga vad de tyckte om sina chefer, och det som framkom där stärkte politikerna i uppfattningen att nåt måste göras.

- Vi har börjat med ledarskapet. Vissa kanske behöver utveckla sig medan andra behöver andra arbetsuppgifter, säger Margareta Widén-Berggren (s).

Ett resultat av förändringsarbetet är att den högste ansvarige tjänstemannen för skolan, skolchefen Håkan Karregård, får gå. Han slutar redan på fredag med avtalspension under dom två år som återstår till hans pensionering. Det hela kommer att kosta en miljon kronor för kommunen.

- Det är värt pengarna. I vissa lägen måste man göra så här med chefer som känner att de gjort sitt samtidigt som vi känner att vi vill ha något annat, säger Margareta Widén-Berggren.

Bland det som Håkan Karregård misslyckats med under 3,5 års tid är att rekrytera en rektor till Bruksgymnasiet i Gimo. Den inhyrde konsult som fungerat som rektor, Kenneth Köhlin, slutar vid årsskiftet. Också flera av kommunens biträdande rektorer byts ut. I några fall slutar de självmant, i övriga fall på kommunens initiativ.

Totalt är det sju personer i ledningen för kommunens skolor som ersätts av nya krafter. Till det ska läggas att många av politikerna i den ansvariga nämnden, barn- och utbildningsnämnden, också byts ut. Allt för att skolan i kommunen att fungera bättre.

I går hade dessutom personalen på Bruksgymnasiet i Gimo ett möte där de protesterade mot att Uvengymnasiets rektor Christer Fernkvist i Uppsala är på gång att bli ny rektor i Gimo. Personalen anser nämligen att det är den nya skolchefen som ska tillsätta den nya rektorn.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se