"Lärarutbildningen har stora brister"

Det finns stora brister i lärarutbildningen, bland annat i Uppsala, det visar en ny studie från Högskoleverket.

Kritiken presenteras i dag på DN debatt av flera företrädare för Högskoleverket och olika utbildningar i Sverige. Bland skribenterna finns Ulf P Lundgren, professor i pedagpogik från Uppsala.

Kritikerna menar att studenterna på utbildningen får högre betyg än de egentligen förtjänar och att var fjärde examinerad student inte borde ha godkänts.