Inte rätt med avgift för färdtjänstbevis

Länsrätten i Uppsala river upp delar av beslutet om höjda färdtjänstavgifter, som Uppsala kommunfullmäktige tog beslut om för ett drygt år sedan. En privatperson överklagade besluten och har nu fått rätt i ett avseende.

Kommunen har inte rätt att ta ut en avgift för det så kallade färdtjänstbeviset som alla som utnyttjar färdtjänst måste ha. Kommunen får inte heller ta ut en avgift om beviset tappas bort.

Däremot avslog rätten dom övriga överklagandena som bland annat handlade om att dom höjda avgifterna på resor var diskriminerande.