Omsorgschef får JK-kritik

Marie Siberg, före detta chef på den kommunala enheten SARUK, får nu kritik från Justitekanslern, JK. Siberg kritiserade en kommunanställd som vänt sig till media.

Fallet gäller en historia som vi berättat om här i Upplandsnytt där en anställd berättat om missförhållanden på SARUK. JK anser att den anställde hade full rätt att vända sig till media och att Marie Sibergs negativa kommentarer till den anställde därför är olämpliga.