Enköping satsar på missbruksvården

I Enköping kan människor med missbruksproblem snabbt få hjälp inom öppenvården. Enköping är den kommun i länet som har satsat mest på att vara lättillgänglig för missbrukare och deras anhöriga.

Urinprovspparaten som analyserar drogtester är igång för det mesta på Nyängen i Enköping. Nyängen som ligger vid lasarettet är en öppenvårdsmottagning som erbjuder kurser, motiverande samtal och avgiftning för personer med missbruksproblem.

Enköping hade under 80-talet, som många andra kommuner, höga kostnader för institutionsplaceringar av missbrukare. De som var mest illa däran fick åka på behandlingshem. Instutionsplaceringar sker i dag också , men framförallt har man satsat stort på öppenvården. Avdelninsgschefen Carl Erik Lind tror att man når många fler i dag.

- Vi tycker att vi får kontakt med de allra flesta som har missbruksproblematik i Enköping.  Vi tror att det här sättet att vara tillgänlig, vara tydlig och ha ett sådant bemötande så att folk vill göra något med vår personal, det tror vi är det effektivaste.

Det som är speciellt med Nyängen är att man kopplat den medicinska vården till sociala insatser. Lars Håkan Nilsson, som är överläkare och chef för beroendekliniken,  tycker att det är i Enköping som kommun och landsting samarbetar mest och bäst om missbruksvården.

- Jag tror säkert att man har en jättebra verksamhet i Uppsala också. Men det är inte den integration som finns här. Psykiatrins problem är ju att ska vi ha någon effekt så måste vi finnas där människorna finns. Här skapas kontaktytor för folk som har sociala problem där det  också kan finnas en psykiatrisk problematik.