Förskolorna kan tvingas spara

Det blir mer pengar till det mesta inom Uppsala kommun nästa år. Men förskolan kan drabbas av neddragningar och det satsas också mindre på arbetsmarknadsåtgärder. Så ser det ut när kommunfullmäktige för första gången på tolv år i natt klubbat en borgerlig budget.

- Det känns väldigt bra! Det är ju en budget som gör att vi nu uppfyller de löften gav i valet, säger finanskommunalrådet Gunnar Hedberg (M).

Klockan hade blivit 02.23 i natt när en rätt sliten fullmäktigeförsamling klubbade den sista punkten i budgeten för nästa år. Debatten inför belsutet var hård. Diskussionerna handlade mycket om ideologiska skillnader - som vårdnadsbidraget som kommer och utmarrätt för den som vill ta över en kommunal verksamet.

- Vi står för två olika typer av samhällen, säger socialdemokraten Lena Hartvig.  Moderaterna och de andra vill sälja ut, avveckla. Vi vill skapa goda förutsättningar för att utvecklas inom den kommunala familjen.

Om man ser till själva pengarna i budgeten, så får de flesta kommunala verksamheter mer pengar nästa år än i år och ökningarna är för många större än tidigare år. Orsaken är att kommunen får mer statsbidrag och ökade skatteintänkter. Skolan och äldreomsorgen får runt 5 procent mer nästa år. S, V och MP ville ge lite mer till äldreomsorgen. Miljöpartiet också mer till skolan,  de tre andra partierna villle i stället låta bli att sänka skatten med tio öre.

De områden där den nya majoriteten fick mest krtitik från oppostistionen i debatten var bland annat miljöfrågorna, där alliansen exempelvis tänker prioritera upp bilismens behov. Arbetsmarknadsfrågorna togs också upp eftersom anslagen till arbetsmarknadsåtgärder skärs ned. I förskolan finns ett stort  underskott, enligt vissa beräkningar runt 20 miljoner kronor.  S och V ville skjuta till tio respektive 11 miljoner för att klara de värsta problemen, men något sådant belsut blev inte av.

Skolkommunalrådet Karolina Hilding (FP) menar att man måste få kontroll över förskolornas ekonomi.

- Man har enorma kostnader på grund av de paniklösningar i lokalfrågorna som den gamla majoriteten står för. Vi måste få ett helhetsgrepp, vi vet inte hur stort underskottet är.  

- Kan det bli större barngrupper och lägre personaltäthet?

- Det hoppas jag verkligen inte.

- Hoppas?

- Ja, jag vet inte i dag.