Sänkta mattekrav för ingenjörsstudenter

Den som vill läsa till civilingenjör behöver inte längre ha gått alla matematikkurserna på gymnasiet. Högskoleverket vill sänka kraven i hopp om att få fler studenter till ingenjörsprogrammen. Men många är kritiska - redan i dag har studenterna problem med matten.
Åke Helgstrand är studievägledare vid Uppsala tekniska högskola. Han säger att man på senare år sett att det går sämre för studenterna. - Det första året består till största delen av matematik. De har, måste man säga, för dåliga kunskaper från gymnasieskolan. Vid flera av Uppsalas civilingenjörsutbildningar kommer en majoritet av studetnerna inte att få studiemedel till hösten. Det här gäller de som började utbildningen för ett år sedan, de har missat för många tentor för att bli godkända. Universitetet har på flera sätt försökt stötta eleverna i matteundervisningen. Det finns förberedande kurser i matte och särskilda mattestugor under terminerna. I början av termin ett ordnas också ett diagnostiskt test för att kolla att studenterna hänger med. Ett problem är att färre studenter söker utbildningarna, vilket gör att betygssnittet på de som kommer in har sjunkit. Högskoleverket vill nu sänka kraven på mattekunskaper. Tidigare har kursen E i matte från gymnasiet varit obligatorisk, om ett år ska det räcka med kurs D. En dålig idé enligt Åke Helgstrand, de skulle i sådana fall bli tvungna att sänka utbildningsnivån för att få godkända studetner. - I praktiken skulle man behöva sänka kraven för att få igenom så många att budgeten går ihop.