Högsta domstolen tar upp etnisk diskriminering

Nu ska det slutligen avgöras om Uppsala Universitet gjorde rätt när de införde kvotering för etnisk mångfald. I dag inleds huvudförhandlingarna i Högsta domstolen som gäller fallet med etnisk diskriminering vid Uppsala universitet.

Två kvinnliga studenter anser att de blivit diskriminerade då de nekades plats på jursiutbildningen hösten 2003. Studenterna, båda med helsvenskt ursprung, nekades plats på juristutbildningen vid Uppsala universitetet, trots att de hade bättre betyg än alla de 30 personer som kom in genom kvotering för etnisk mångfald.

Våren 2004 stämde studenterna Uppsala universitet för etnisk diskriminering och både Uppsala tingsrätt och Svea hovrätt har gett studenterna rätt.

Hovrättet slog i sin dom fast att universitetet har brutit mot likabehandlingslagen och man dömde även staten att betala 75 000 kronor i skadestånd till var och en av kvinnorna.

Men nu vill alltså Justitiekanslern, JK, som företräder Uppsala universitet i målet, pröva fallet i Högsta domstolen. JK håller med om att kvinnorna utsatts för etnisk diskriminering men säger samtidigt att det är tillåtet i det här fallet, eftersom syftet är att öka den etniska mångfalden.

I dag inleds alltså huvudförhandlingarna i Högsta domstolen och intresset kring vad HD kommer fram till är stort, eftersom domslutet kommer att bli vägledande i liknande fall.