Polisen brister i hanteringen av förundersökningar

En ny intern revisionsrapport som gjorts vid Uppsalapolisen visar på brister i hanteringen av förundersökningar i länet. Mängder av outredda brott och förundersökningar saknas.

Revisionsgruppen, bestående av åklagare och kriminalinspektörer inom polismyndigheten i Uppsala län, har gått igenom samtliga drygt 4000 öppna förundersökningar som finns. Det handlar om allt från stölder och våldsbrott till trafik- och ekobrott.

I det stora hela så har de olika rotlarna bra ordning på sina ärenden. Men den stora mängd outredda brott är mindre bra, speciellt vid vissa enheter, bland annat Familjevåldsroteln där över 400 förundersökningar ligger outredda - det äldsta är tre år gammalt. Närpolisområde Knivsta/Uppsala har över 700 ärenden - och flest outredda brott har ekobrottsroteln. Där finns över 1000 ouppklarade brott.

Tommy Andersson är chef för kriminalavdelningen och han menar att det inte är de olika enheternas oförmåga att utreda brott som ligger bakom de höga siffrorna, utan mer på hur man fördelar ärendena mellan rotlarna. Det älsta brottet som ännu inte lösts hittade man vid ekobrottsroteln. Det har legat sedan 2002.

- Det blir en ojämn belastning på en ekobrottsrotel. Får man in stora ärenden kan utredningen pågå i flera år och då får man fördela om resurserna. Vi har en skyldighet mot den allmänhet vi har att serva och i den ingår givetvis att de brott som anmäls ska utredas om de går att utreda.

Men revisionsgruppen slår också fast att det finns en stor mängd ärenden som är borta. I Enköping och Håbo har 68 förundersökningar försvunnit, men Michael Gutafsson, närpolischef i Enköping, säger att det inte stämmer.

-  Den här revisionsgruppen hade missat de här ärendena, för de låg på ett annat ställe. Ett 30-tal är fortfarande borta men de räknar vi också med att hitta. Så det är ingen katastrof, men vi måste se över våra rutiner.