Arbetet med nytt besökscentrum inlett

I dag inleds arbetet med det nya besökscentrat vid Linnés Hammarby. Centrat ska göra Linnés Hammarby mer attraktivt till jubileumsåret 2007.

Nästa år är det Linnés jubileumsår och lagom till det så ska det nya besökscentrat vid Linnés Hammarby stå färdigt. Och i dag inleddes arbetet med centrat som ska göra det mer attraktivt för människor att besöka Linnés Hammarby.

- Vi kan ta emot besökarna på ett värdigt sätt. Vi kommer att ha information om var träffar man guiden, var man köper biljetter och var man går på toaletten. Alla de viktiga funktioner som finns i ett besökscentrum, säger Mats Block som är trädgårdsdirektör vid Uppsala universitet.

Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg är mycket positiv till bygget som kommer att finansieras av universitetet och näringslivet.

-  När det gäller Linnéminnena i stort så går kommunen in med drygt tre miljoner, men som det ser ut just nu så kommer vi inte att gå in med några pengar i själva besökscentrat.