Utnämningen av rektor i Gimo dröjer

Lärarnas riksförbund motsätter sig Östhammars kommuns förslag om att utse Uvengymnasiets rektor i Uppsala, Christer Fernqvist, till ny rektor på Bruksgymnasiet i Gimo. 

Vid mbl-förhandlingar i dag om rektorstjänsten på Bruksgymnasiet i Gimo, biföll alla fack utom Lärarnas riksförbund Östhammars kommuns förslag om att utse Uvengymnasiets rektor i Uppsala ,Christer Fernqvist, till ny rektor.

Delar av skolans personal har ifrågasatt hur kommunen hanterat frågan. Den slutliga utnämningen dröjer nu i avvaktan på eventuell central förhandling.