Ny förundersökning mot hög Uppsalaofficer

Nu tas förundersökningen mot den högt uppsatte militär som tidigare arbetat på Opil i Uppsala, upp igen.

Det gäller de misstankar som finns kring hans hantering av hemliga handlingar som nu ska granskas av överåklagare Gunnar Stetler.

Den första förundersökningen gällde vårdslöshet med hemliga handlingar. Stetler anser att det istället rör sig om grov obehörig befattning med hemlig uppgift, ett betydligt allvarligare brott som kan ge upp till fyra års fängelse.