Läkare missade blodpropp

En läkare vid Gottsunda husläkarmottagning i Uppsala har anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Enligt anmälan avfärdade läkaren de symptom som anmälarens 70-åriga mamma hade, och menade att det var bronkit. Dagen efter avled kvinnan på grund av en blodpropp.