Vapensmide i Gamla Uppsala

På söndag väcks det forntida vapensmidet till liv i Gamla Uppsala. Två skickliga smeder, Peter Johnsson och Per Alnaeus, kommer att demonstrera vapensmedens arbete med att smida de svärd, yxor och andra vapen som behövdes under järnåldern.
Vapensmidet kommer att ske utanför Historiskt Centrum i Gamla Uppsala. Tidigare i sommar har de två smederna arbetat på Birka där man i år haft smide som tema efter fjolårets fynd av en vikingatida smedja. I Gamla Uppsala har fynd från järnsmide hittats vid de boplatsutgrävningar som gjorts i området och vissa indikationer tyder på vapensmide.