Länet har största barngrupperna i landet

Uppsala län har de största barngrupperna på fritids, oroande höga ohälsotal och få pappor som tar pappaledigt - det visar en undersökning som TCO låtit göra. Nu vill organisationen föra in frågan om att kombinera föräldraskap med jobb i valdebatten.
Idag är det många som tycker att det är svårt att kombinera jobb och familj. Det gör att det föds så få barn i Sverige som 1.54 per kvinna. Och Uppsala län har landets lägsta siffra med 1,44 barn per kvinna. Men varför vi väljer att skaffa få barn är en komplicerad fråga. TCO tror att ekonomin, arbetsförhållandena och bostadssituationen spelar en stor roll, liksom kvaliteten på barnomsorgen och graden av jämställdhet mellan föräldrarna. Därför behövs det åtgärder på många olika plan. Bland annat måste skolan och förskolan få mer resurser och barngrupperna måste minska. På fritids i Uppsala län går det 26,5 barn per heltidsanställd vuxen och det är sämst i landet. TCO vill också att arbetstiderna ska bli friare och att de föräldrar som väljer att dela lika på föräldraledigheten ska få 90 % av lönen, mot nuvarande 80 procent.