OPE-flytt kommer allt närmare

Det blir nu allt troligare att försvarets operativa enhet (OPE) flyttas från Uppsala till Stockholm. Riksdagens försvarsutskott föreslår nämligen att försvaret, och inte regeringen, ska besluta var den operativa enheten ska finnas. Försvaret har hela tiden velat flytta enheten till Stockholm.

Frågan om försvaret själva får bestämma om flytten kommer att tas upp i riksdagen den 13 december, men oftast följer riksdagen utskottens förslag.

Mer än 200 anställda berörs av flytten.