Höga återkrav från Försäkringskassan

Försäkringskassan i Uppsala kräver två personer på återbetalning av sjukpenning, i det ena fallet närmare en halv miljon kronor och i det andra fallet nära 800 000 kronor.

I båda fallen anser Försäkringskassan att personerna lämnat felaktiga inkomstupppgifter och därför under flera år fått sjukpenning som de inte haft rätt till.

I det ena fallet är det en man född 1942 som lämnat uppgift om en tillsvidareanställning trots avsaknad av inkomst.

I det andra fallet är det en man född 1949 som uppgivit en gammal årsinkomst.