Lång väntetid för abort

Väntetiden för att göra abort i Uppsala läns landsting är längre än genomsnittet hos andra landsting runt om i landet.

Det konstaterar socialstyrelsen som undersökt väntetiderna till olika abortmottagningar. Undersökningen konstaterar att vart femte sjukhus i landet har så långa väntetider att en del kvinnor tvingas till kirurgisk abort i stället för abort som framkallas med läkemedel, det skriver Upsala nya tidning idag.