Höga flöden i Dalälven

SMHI varnar nu för höga vattenflöden i Nedre Dalälven. Trots att det är december är det lika mycket vatten i älven som vid en rejäl vårflod.

Ungefär var annan vår går SMHI ut med en varning om högt vattenflöde i Dalälven, men att göra det i december hör inte till vanligheterna.

Calle Granström är vakthavande hydrolog på SMHI:

- Det har kommit ganska mycket regn och snö under oktober och november, snön har ju då smält undan och allt det här vattnet som rinner nedströms har orsakat ganska höga nivåer längst ned i Dalälven. Där det brukar bli problem vid vårfloden där kan det bli problem, säger Calle Granström.

kontakta reportern

anncharlotte.carlsson@sr.se