Få kvinnor i börsnoterade Uppsalabolag

Bara 15 procent av ledamöterna i Uppsalas börsnoterade bolag är kvinnor. Flera av bolagen saknar helt kvinnor i styrelserna. Det visar en genomgång som Upsala Nya tidning gjort. Siffran stämmer väl överens med hur det ser ut i landet i stort. De svenska börsbolagens styrelser består idag till 83 procent av män.