Kulturskymning på Bruksgymnasiet

Nu kommer kritik mot den rektor som Östhammars kommun förordat till Gimo bruksgymnasium. Den påtänkte rektorn Christer Fernqvist skriver i sin meritlista till kommunen att han avskyr att läsa böcker. Det här är något som fått föräldern och bokförläggaren Ulf Ivarsson att reagera.

- Jag förstår inte poängen med att anställa någon som uttryckligen säger så. Först trodde jag det var skämtsamt, men förmodligen uppfattar han det som en tillgång. Det kan jag inte förstå, säger Ulf Ivarsson.

Det är under rubriken ”Vad gör jag på min fritid?” som Christer Fernqvist i sin meritförteckning till kommunen skriver ”avskyr att läsa böcker”. I en annan mening skriver han ”tar absolut inte med mig skolarbete hem”. Däremot framhåller han att han kör motorcykel och, som han skriver, ”trivselåker med frugan som spätta”.

- Jag känner inte honom. Jag tycker bara att det är konstigt att kunskapen inte är i centrum för hans engagemang som skolledare. Jag tror att det blir märkligt för lärarna, säger Ulf Ivarsson.

- Det kanske var lite starka ordalag att säga att jag avskyr att läsa böcker. Om jag ser det så här istället: jag går hellre ut i trädgård eller hjälper grabbarna med idrottsaktiviteter än läser en bok. Men nog har jag läst en bok, även om jag inte går och köper böcker. Om man läser böcker eller inte ska inte ligga till grund för om man får ett jobb eller inte, det säger Christer Fernqvist, förordad som ny rektor för Gimo bruksgymnasium.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se