Många mår dåligt efter katastrof

En fjärdedel av de svenskar som var i Sydostasien under den stora flodvågskatastrofen hade fjorton månader efteråt nedsatt psykisk hälsa. Det visar en stor enkätundersökning som forskare vid bland annat Uppsala universitet har gjort.

Runt femtusen av de svenskar som var i Sydostasien under flodvågskatastrofen har i en enkätundersökningen, gjord av forskare vid Uppsala Universtitet och Karolinska institutet, svarat på frågor om bland annat sitt hälsotillstånd, vilka stödinsatser och vilken hjälp de använt sig av efter katastofen. Rapporten visar att anhöriga och närstående stod för den viktigaste stödet efter hemkomsten, men många har också sökt hjälp hos husläkare och krisgrupper.
- Det vi ser är att de som har varit mer exponerade och de som varit förlustdrabbade mår sämre. Man har mer av det vi kallar posttraumatiska stressreaktioner. Det säger Kerstin Bergh Johannesson är psykolog och en av författarna till rapporten.

Kristina Lund från Uppsala var en av de svenskar som var med om flodvågen, och hon mår i dag ganska bra, men har gått i professionell terapi för att bearbeta det som hänt.
- Jag är stresskänsligare än tidigare, jag inser att jag har gått omkring med en katastrofberedskap. Kunde det där hända har det omedvetet känts som att vad som helst kan hända. Världen är inte längre en trygg plats att vara på, och det har jag jobbat mycket med: att ha någon sorts tillit i alla fall, säger hon.

I enkäten har personer också fått bedöma den hjälp och stöd de fick under och efter katastrofen. Höga betyg får lokalbefolkningen och lokal sjukvårdspersonal precis som närstående och andra drabbade. Många var däremot missnöjda med hur svenska myndigheter, svenska ambassaden och räddningsverket, agerade. Bemötandet vid hemkomsten på Arlanda får dock gott betyg.