Kombinerat test minskar missfallsrisken

Blivande föräldrar i Uppsala län kan komma att erbjudas ett nytt sorts test som mäter risken för att barnet ska ha kromosomavvikelser, som Downs syndrom. Metoden är helt ofarlig för barnet.

Metoden har prövats i andra landsting, men först nu granskats av SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering. Ove Axelsson, som är professor vid Uppsala universitet, har varit med och utvärderat testet.

- Vinsterna skulle vara att antalet invasiva provtagningar, som fostervattensprov och moderkakeprov skulle minska. Därmed också antalet missfall. Alla de här invasiva testen ökar risken för missfall.

Provet kallas kombinerat test. En ultraljudsundersökning görs i vecka 10 till 14 där man mäter den vätskespalt som finns i fostrets nacke, det som kallas nackuppklarning. Man tar också blodprov på mamman och analyserar ett äggviteämne och ett graviditetshormon. De här uppgifterna, tillsammans med mammans ålder och gravidetslängd, behandlas i ett dataprogram och man får fram ett individuellt mått på hur hög risken för kromosomavvikelser är.

Föräldrarna får sedan ta ställning till om de vill gå vidare och göra ett invasivt test, som ger ett säkert svar. I dag erbjuds alla kvinnor över 35 år att göra ett invasivt test, nu får man ett träffsäkrare urval.

- Så jämfört med dagens metod är de här nya metoderna betydligt effektivare för att välja ut den grupp kvinnor som verkigen har en ökad risk att få ett barn med kromosomavvikelser, säger Ove Axelsson.

En grupp läkare på akademiska sjukhuset skickar i dagarna ett brev till landstingspolitikerna med en önskan om att få börja med de här testerna nästa höst. Tanken är att de i en första etapp ska erbjudas för de som är över 35 och senare till alla gravida. Johan Edstav är landstingsråd för Miljöpartiet, han sitter och läser SBU’s rapport när vi ses.

- Jag får tankarna på att jag tycker att det går framåt, att det är bra att vi får tester som kan visa olika avvikelser på fostret på ett tidigt stadium. Men sen handlar det också om kostnadsrelationerna kring det hela. Hur mycket det skulle kosta att införa ett screeningsprogram.