Positiv jobbprognos för länet

Arbetslösheten kommer minska något under nästa år i Uppsala län. Det spår Länsarbetsnämnden i en ny prognos.

Framförallt är det byggbranschen som kommer behöva anställa och för första gången på många år kommer även den offentliga sektorn börja anställa fler, spår AMS. Samtidigt kommer många färre få gå olika arbetsmarknadspolitiska program, antalet platser kommer mer än halveras nästa år.

Den totala arbetslösheten väntas ligga på 5,3 procent 2007 vilket kan jämföras med 6,4 procent i år.