Skenande lokalkostnader stort skolproblem

Kostnaderna för lokaler kommer att bli ett av skolans och förskolans största problem i Uppsala. Bara mellan 2005 och 2006 har kostnaderna för skol- och förskolelokaler ökat med 19 miljoner kronor.

De ökande lokalkostnaderna riskerar att äta upp pengar som skulle gått till annat. Det visar beräkningar som tagits fram på Upplandsnytt uppdrag. Jan Eklund samordnar skol- och förskolefrågor på kommunen och han säger att det skulle kunna vara mindra barngrupper i förskolan och fler lärare i skolan om man slapp de stora kostnaderna för lokalerna.

Skälen till varför Kostnaderna för lokaler i skolan och förskolan rusar iväg är flera. Bland annat att det byggts många nya förskolor de senaste åren, eftersom förskolebarnen blivit fler och målet om att minska gruppstorlekarna i förskolan skulle uppfyllas.

Backens förskola är en av de nya förskolorna. Vid lunchdags sitter elva barn på avdelningen och vrider sig på sina stolar i väntan på makaronilåda. Det här är en av flera förskolor som det blev så bråttom med att det byggdes tillfälliga lokaler. Och tillfälliga lokaler är dyra.

Ett annat skäl till kostnadsökningarna är att antalet elever i grundskolan minskar samtidigt som kommunen inte har  lyckats minska lokalerna i samma utsträckning. Dessutom är byggmarknaden i Uppsala överhettad med alla bostäder, resecentrum och konsert- och kongressbyggnaden. Thomas Thunblom är projektchef på Fastighetskontoret, och han säger till Upplandsytt att det är en dramatisk kostnadsutveckling på anbuden som kommer in.

Sammantaget har de här sakerna gjort att lokalkostnaderna blivit ett stort problem. Förskolans och grundskolans lokaler kostar 19 miljoner kronor mer i år än förra året. Per barn har lokalkostnaderna ökat med 8 procent. Det visar siffror som tagits fram för Upplandnsytts räkning. och förskolan har ett stort underskott i år, bland annat på grund av det här. Och problemen väntas inte avta.

För att komma åt lokalkostnaderna kan det krävas stora förändringar. Vika förändringar är oklart men det kan klarna när den stora utredningen om förskolans och skolans lokaler blir klar i början på nästa år. Men Jan Eklund på kontoret för barn- ungdom och arbetsmarknad säger att det inte bara krävs ett bra beslutsunderlag för att komma år problemen utan också ett sort mod bland kommunens politiker. Kanske måste man ta beslut om nedläggningar av skolor och förskolor, menar han.