Östhammars hästägare får anmärkningar

Nästan alla hästägare i Östhammars kommun får anmärkningar när en hästinventering just nu genomförs. Det är bara åtta procent som klarar sig helt utan anmärkningar.

Det är första gången någonsin som en hästinventering genomförts i Östhammar. Tidiagre har det inte funnits resurser.  Och ungefär 25 procent av hästägarna får allvarligare anmärkningar med krav på åtgärder.

Sedan har Östhammars kommun ganska stränga krav på gödselhållning som hästägarna helt enkelt inte känt till. Också det faktum att hästägarna fått betala upp till 1900 kronor för en inspektion de inte var beredda på har vållat irritation. Men Anette Björkman i Sandika välkomnade ändå hästinventeringen. Hon säger till Upplandsnytt att hon kan förstå att en del hästägare blir förvånade när de måste betala för inventeringen. Men hon menar att det ändå är så viktigt med god hästhållning att det får kosta om det krävs.