Ingen fortsatt utredning av skolgång

Skoverket lägger ned utredningen om en pojkes skolgång i Uppsala. Pojken hade Aspergers syndrom och föräldrarna ansåg inte att han fått rätt skolgång.
Fallet rör en elvaårig pojke i Björklinge/Bälinge kommundel i Uppsala som till en början inte fick tillgång till vettig skolgång enligt föräldrarna. Det gick så långt att pojken till slut kunde han inte vara kvar på skolan han gick på. Skolverket kom fram till att kommunen gjort de åtgärder som krävts för att hitta en lämplig skolgång för pojken, och anser inte att de behöver utreda ärendet vidare.