Ny dragning av busslinje blev farligare

Sedan buss 22 i Nåntuna, Uppsala, drogs om tvingas de boende korsa den starkt trafikerade väg 255 för att komma till busshållplatsen.
-Det här är ungefär som att säga att människor ska gå över E4an utan övergångsställen eller ljus, säger en kritisk Lennart Hedquist, moderat riksdagspolitiker och en av de boende i området. Enligt Peter Eklund, utvecklingschef -Orsaken till varför vi flyttat ut linje 22 till 255 är den svåra korsningen från Nåntunavägen och ut till 255an, säger Peter Eklund, utvecklingschef på Uppsala buss. -Där är det svårt för bussen att hitta luckor å för att köra ut. Han tycker inte heller att det är bra att resenärerna ska behöva passera vägen för att komma till hållplatsen, men säger att de även kan välja att ta buss 24, som går inne i området, men inte lika ofta. Samtidigt har Uppsala buss skickat en ansökan till länsstyrelsen om att få sänka hastigheten vid busshållplatsen.