Kvinnlig överste ny chef i Enköping

Försvarets första kvinnliga regementschef blir överste Lena Hallin som vid nyår blir chef för regementet i Enköping. Då försvinner också gamla S1 och ersätts av Försvarsmaktens Ledningsregemente.

Lena Hallin är väl insatt i det nya regementets verksamhet eftersom hon var projektledare för den utredning som gjordes inför inrättandet av det nya ledningsregementet.