Allt fler har extrema åsikter om invandrade

De flesta svenskar är positiva till invandring men antalet med extrema, negativa attityder till invandrare har fördubblats sedan förra året.

Det visar mångfaldsbarometern som är en studie från Uppsala universitet. Irwing Palm och Orlando Mella har gjort undersökningen.
- Jag tror att det är två saker som är viktiga. Det första är att majoriteten har en positiv attityd till mångfalden. Det andra, som också är viktigt, är att det också finns en liten grupp som ökar och som har extremt negativa åsikter. Den har fördubblats, säger de.

Den årliga utredningen mångfaldsbarometern som görs vid Uppsala universitet, visar i år att en stor del av den svenska befolkningen, 84 % är positivt eller mycket positivt inställda till etnisk mångfald i samhället. Men studien visar även att den grupp som har extremt negativa attityder till invandrare har fördubblats, från tre till sex procent.

Det går även starka skiljelinjer mellan hur olika grupper bland svenskarna ställer sig till invandring. De som är mest negativa till mångkultur är män med bara grund- eller gymnasieutbildning som bor på landsbygden. De som är mest positiva är kvinnor med högre utbildning.