Unik konst hotas av skolombyggnad

Den unika konsten på Celsiusskolan i Uppsala kan vara hotad av ännu en ombyggnad. Det är verk av en av 1900-talets mest ryktbara svenska konstnärer Olle Baertling - två skulpturer, en stor målning och en unik ridå i aulan - är hotade.

Olle Baertling fick uppdraget när skolan byggdes på 1960-talet. Skolan har två innegårdar där Baertling avr med och skapade miljöerna. Skulpturerna har stått i varsin bassäng. Den ena gården har man redan byggt om och där står skulpturen kvar bland trädgårdsmöbler utan sin bassäng. Nu har man planer på att bygga ut också vid den andra innegården och minska också den andra skulpturens livsrum och synkontakten med målningen som ska sitta i korridoren innanför.

- Dels har man redan förstört en gård, nu förstörs den andra lite grann. Hela den här axeln och det som finns kvar av Baertling - det skulle jag vilja att man bevarar så mycket som man kan på skolan. Jag tycker det här har ett sådant otroligt högt bevarandevärde, säger Uppsala kommuns indentent för offentlig konst Catrin Lundqvist.

Skolan behöver sin tillbyggnad för att skapa studieceller och bättre kommunikation mellan huskropparna, och rektorn Daniel Larsson tycker att man hittat en bra kompromiss mellan funktion och konst.

- Dammen bevaras, statyn kan bevaras. Personligen tycker jag inte att det är för mycket inkräktande på konsten.