Många skolor vill bli Linnéskola

Inte mindre än 130 skolor runt om i landet har anmält sig till att bli årets Linnéskola 2007. Inför Linnéjubileet nästa år så satsar man nu på ett projekt som syftar till att väcka nyfikenhet hos barn i ämnet naturvetenskap.

Skolor, som arbetar i Linnés anda för att utveckla undervisningen i naturvetenskap, kan utses till Linnéskola 2007. Sju av skolorna som anmält sig finns i vårt län, bland annat Älvboda Friskola i Skutskär och Börje skola i Uppsala.