Kulturnämnden vill ha insyn i skolombyggnad

Kulturnämndens vice ordförande, folkpartisten Jan-Erik Wikström, säger att en ombyggnad av Celsiusskolan i Uppsala inte kan ske innan man diskuterat frågan med nämnden. En ombyggnad skulle kunna hota Baerlingkonsten på Celsiusskolan.

Celsiusskolan har två innegårdar där Olle Baertlings skulpturer har stått i varsin bassäng. Den ena gården har man redan byggt om och där står skulpturen kvar utan sin bassäng och nu finns planer på en utbyggnad även vid den andra innegården och det riskerar att minska attraktionskraften också hos den andra skulpturen.

Catrin Lundqvist är Uppsala kommuns indentent för offentlig konst och hon är rädd att en ombyggnad kommer att inkräkta på konsten.

- Jag vill att skolan bevarar så mycket som man kan av Baertlings konst. Det har ett så otroligt högt bevarandevärde, säger hon till Upplandsnytt.

Kulturnämndens vice ordförande i Uppsala kommun, Jan-Erik Wikström, är dock inte orolig för konsten, utan tror att skolan och nämnden ska komma överens.

- Vi har ju äganderätt och ansvar för det som kommunen köpt in och om en ombyggnation ska ske så måste det ske i samråd mellan skolan och kulturförvaltningen.