Enköpingsån förorenar Mälaren

Enköpingsån är kraftigt övergödd, vilket bland annat leder till att den förorenar Mälaren.

I den södra delen av ån är det så illa att vissa arter i bottenfaunan saknas, skriver Enköpingsposten. Det här visar en studie som Länsstyrelsen har gjort. Nu ska krafttag tas för att förbättra åns vatten. Målet är att ån om åtta år ska ha en god status igen.