Graffitivägg minskar klotter

Klottret minskade i Uppsala när deltagare på en graffitikurs fick måla på lagliga väggar. Det menar Jon Rundgren, en av dom som föreslagit kommunen att tillåta lagliga måleriväggar. Polisen har sagt nej, eftersom den tror att klottret kommer att öka.
Vattentornet i Stadsskogen och gångtunnlarna under Bärbyleden är platser som graffitimålarna själva gärna skulle använda. De här väggarna är redan målade eller klottrad. Men länpolismästare Göran Lindberg tror inte bara att fria väggar skulle öka klottret, utan att graffitin kan locka till sniffning. Dessutom stjäls mycket av färgen som används.