Ronny far illa av täta personalbyten

Eriksbergs kommundelsförvaltning i Uppsala har anmälts till Länsstyrelsen för misstänkt vanvård av en autistisk man. Ständiga personalbyten har gjort att 26-årige Ronny har fått svårare att kommunicera.
Ronny Nordström kan inte prata. Med ljud och tecken försöker han få fram vad han vill. Han är autistisk och är extemt beroende av fasta rutiner för att vardagen ska fungera. Trots att det är så viktigt att Ronny kan känna igen sig, har han de senaste två åren haft 20 olika personliga assistenter. Johan Månflod är utbildad läkare och har i många år jobbat med Ronny. Nu har han anmält Ronnys situation till Länstyrelsen. - Jag tycker att han har tappat i språk och i färdigheter och han mår fysiskt sämre. Jag blir ilsken och uppretad, ska han behöva ha det så här. Johan Månflod säger att hälften av de assistenter som jobbar med Ronny är timvikarier. Många av dem är unga, saknar erfarenhet och får bristande handledning av kommunen. - Allt fler timanställda får rycka in för att fylla luckor och det blir ingen kontinuitet. Det blir ingen utbildning, inga mål, ingen handledning. På lång sikt far naturligtvis Ronny illa av det här. Upplandsnytt har upprepade gånger bett kommunen om en förklaring till Ronnys situation. Men Birgitta Fahlgren - Sylvén, som är vård och omsorgschef i Eriksberg, vill inte kommentera fallet. Hon säger bara rent allmänt att det är svårt att rekrytera personliga assistenter med rätt kvalifikationer.