Kommunerna blir av med personal

Många som arbetar inom kommunerna kommer att pensioneras de närmaste åren. I Uppsala län är det Enköping som kommer att förlora mest folk.
- Vi ser det redan i dag när det gäller lärarsidan, vi har ju inte behöriga lärare till alla tjänster. Svante Hedsad, som är personalchef i Enköpings kommun, berättar att det också är svårt att hitta folk till vissa chefstjänster. Som Upplandsnytt tidigare rapporterat måste landstinget i Uppsala län fylla luckorna efter mer än 700 anställda som går i pension de närmaste fyra åren. Pensionsavgångarna kommer också att drabba kommunerna i Uppsala län. En hård konkurrens väntar om den arbetskraft som finns. Störst andel pensionsavgångar av kommunerna i Uppsala län har Enköping. Drygt 8 procent av de anställda når pensionsåldern de närmaste fyra åren. Tätt efter Enköping följer Tierp som också har hög andel anställda som går i pension. I Uppsala kommun är det runt 1000 anställda som kommer att pensioneras de närmaste åren. Svante Hedstad i Enköping tycker att kommunerna hittills inte har haft så stor beredskap för att möta den väntade personalbristen. - Planeringen är väl inte alltid i topp när det gäller sådana här saker. Om man ser tioårsperioden framåt här hur verkligheten kommer att se ut. Vi räknar ju kanske perioderna lite kortare, i fyraårsperioder.