Vill se över arbete med funktionshindrade

Ordförande i Eriksbergs kommundel i Uppsala vill att förvaltningen ser över hur de personliga assistenterna arbetar med funktionshindrade. Det efter den misstänkta vanvård som har anmälts till länsstyrelsen.
Eriksbergs kommundelsförvaltning har anmälts av länsstyrelsen för misstänkt vanvård av en 26-årig autistisk man efter alltför täta personalbyten. -Om det är så att någon invånare i Eriksbergs kommundelsnämnd blir vanskött eller inte blir skött ordentligt är det något vi måste göra något åt omedelbart, säger Ylva Lindahl (mp) ordförande i nämnden.