Inflyttning ödesfråga för Älvkarleby

Invånarantalet i Älvkarleby måste öka för att kommunen ska överleva. Det säger en rad politiker i kommunen inför valet. Vissa anser att kommunen måste slås ihop med Gävle om inte inflyttningen ökar.
Till skillnad från i flera kommuner i Uppsala län, så ökar inte invånarantalet i Älvkarleby. De senaste åren har antalet invånare i kommunen legat runt 8900 och enligt en ny undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån kommer antalet invånare stadigt att minska de kommande 10 åren om inte kommunen gör något åt saken. Torbjörn Lövgren, från partiet Demokratiska Särlistan, menar att om inte kommunen gör något drastiskt inom kort, så riskerar Älvkarleby kommun att i framtiden uppgå i Gävle kommun. - Skatteintäkterna minskar och i och med det så kan vi inte driva de verksamheter som vi har idag och i förlängningen så tror jag att vi måste gå ihop med Gävle kommun, säger han. Det socialdemokratiska kommunalrådet Lars Skytt är väl medveten om problemet och berättar att det redan nu finns en rad förslag hur man ska vända den nedåtgående trenden. Ett sätt är att bygga seniorboenden för att på så sätt göra fler villor tillgängliga för unga familjer. Andra projekt som redan är igång är att få fram mark för nybyggnation och arbetet med att få upptåget att fortsätta från Tierp ända upp till Skutskär, berättar Lars Skytt.