Betongpris till gråa damer

Liv Hahne och Monica Östman i Uppsala fick i dag ta emot Grön Ungdoms betongpris. Betongpriset delas ut till den som fört den gråaste politiken sedan förra valet.
Moderaten Liv Hahne och socialdemokraten Monica Östman sitter båda i byggnadsnämnden i Uppsala och i Glad Stadprojektets styrelse. Det var Glad Stad som låg bakom omläggningen av busstorget i Uppsala.