Misstänkt för svart uthyrning vill starta friskola

Den man som misstänks ha drivit illegal uthyrning av bostadsbås till flyktingar i Stockholm ansöker nu om att starta en friskola i Uppsala. Och kommunen kan komma att säga ja, trots mannen bakgrund.
Vid en polisinspektion tidigare under sommaren hittade polisen flera bostadsbås i mannens lokaler i södra Stockholm. Bås som enligt uppgifter hyrts ut till flyktingar som söker asyl i Sverige. Egentligen skulle mannen driva bilmekanikerutbildning i lokalerna, men den har aldrig startat och han har inte heller betalat hyra för lokalerna. Samme man ansöker nu om att starta friskolor i flera kommuner i landet. I Uppsala skulle det röra sig om ett gymnasium för 300 elever med inriktning på samhällsvetenskapligt och estetiskt program. Skolverket fattar beslut om tillstånd för friskolor, men de skickar alltid ut ansökningarna så att de berörda kommunerna får yttra sig. I Uppsala är det beställarchefen Tore Larsson som lämnar det första yttrandet till nämnden för frivillig utbildning. Och han kommer säga ja. -Kommunen kan bara säga nej om det kommer innebära påtagliga negativa konsekvenser för de kommunala skolorna, säger Tore Larsson. Den ekonomiska delen och lämpligheten ska Skolverket fatta beslut om, och på Skolverket vill de idag inte yttra sig om mannen eftersom de ännu inte hunnit göra en kontroll av hans ekonomiska ställning. Alltså kan Uppsala kommun komma att säga ja till etablerandet, trots mannens bakgrund. De kan endast påpeka för Skolverket att mannen inte är lämplig, om de har belägg för det. -Regelverket är nu som det är, samtidigt skulle man kanske behöva diskutera igenom hur man ska hantera sådana här uppgifter som går utöver bedömningen av de eventuellt långsiktiga negativa konsekvenserna för kommunens skolor, säger Tore Larsson. Det blir kommunstyrelsen som lämnar Uppsalas sista yttrande när det gäller den här friskolan. Och det ska Skolverket ha innan den 15 september.