Mackägare vann mot bensinbolag

Jan Fors, som äger den gamla pumpmacken i Eriksberg i Uppsala, har nu fått rätt i länsrätten. Tvisten handlade om vem som bar ansvaret för att sanera föroreningarna vid macken. Enligt domen är det bensinbolaget OK Q8, som tidigare ägde macken.
Sen 1954 har det bedrivits bensinförsäljning på den tomt som Jan Fors köpte för några år sen. En kort tid efter köpet upptäckte han föroreningar i marken som han anmälde. Han trodde att dom bensinbolag som haft verksamhet innan honom skulle stå för saneringen. Istället blev resultatet att han tvingades sluta sälja bensin. Sedan dess har han bara kunnat ha sin verkstad öppen. Bensinboilagen som haft verksamhet under alla år, Pump och framförallt OK Q8, har sagt att det är Jan Fors som bär ansvaret för den nedsmutsade marken. Men nu ger alltså länsrätten honom rätt. Det finns fortfarande en möjlighet för OK Q8 att överklaga beslutet till miljödomstolen.