Uppsalas skattetvist fortsätter

Den skatteåterbäring på 60 miljoner kronor som Uppsala kommun skulle fått kommer dröja. Skattemyndigheten överklagar nu kammarrättens dom som skulle gett Uppsala kommun miljonerna i den tvist som pågått sedan 1995.
På uppdrag av Riksskatteverket så ska nu Skattemyndigheten ansöka om prövningstillstånd i regeringsrätten för ett av de många ärenden där kommunen och Skattemyndigheten de senaste åren tvistat om beskattningsrätten. Tvisten gäller hur man ska betrakta busstrafik, teaterföreställningar och annat som kommunens bolag sysslar med. Skattemyndigheten tycker att bolagen utför tjänster åt kommunen, som kommunen ska betala för. Skattemyndigheten har därför krävt in skatt för den vinst som bolagen skulle ha fått om kommunen hade betalat för tjänsterna. Men efter många år av tvistande gav Kammarrätten Uppsala kommun rätt. Uppsala kommun skulle få tillbaka nästan 60 miljoner kronor i inbetalad skatt. Men nu väljer alltså Riksskatteverket att driva ärendet vidare. Jan- Erik Bäckman som är skattedirektör på Skattemyndigheten kommer nu begära prövningstillstånd hos regeringsrätten. -Spontant är jag, och vi, mycket förvånade, säger Hans Burström, ekonomidirektör i Uppsala kommun. -Jag trodde att Riksskatteverket stod på kommunens sida i det här ärendet.