Friskolor och nytt centrum - valfrågor i Knivsta

Årets val i Knivsta är extra laddat eftersom Knivsta blir egen kommun om ett knappt halvår. Och inte helt oväntat går fler aprtier till val med löfte om att göra centrum vackrare.
Den gamla sågen står förfallen och mittemot järnvägsstationen finns en övergiven tomt med containrar och bilar parkerade. Detta är båda områden som flera partier vill göra snyggare. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill t ex göra bostäder på den gamla sågentomten. Skolan är en annan het valfråga där partierna prioriterar olika saker. Centern och Miljöpartiet vill slå vakt om byskolorna i Lagga och Vassunda och Socialdemokraterna vill ha fler vuxna i de kommunala skolorna. Moderaterna främst är intresserade av att det startas fler friskolor.