Styckade duvor på pizzeria

Styckade duvor hittades nyligen i en pizzeria i Enköping. Det var kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör som upptäckte duvorna på pizzerian.
Efter tips från en enköpingsbo valde inspektören att undersöka vad som pågick på pizzerian. Restaurangägaren säger till Upsala Nya TIdning att duvorna enbart användes för privat bruk. Enligt livsmedelslagen är det förbjudet att stycka hela fjäderfän i restaurangkök.