Skola förbjuds använda maskiner

Arbetsmiljöverket förbjuder Sävjaskolan att låta elever använda en pelarfräsmaskin och två stycken svarvar. Om skolan bryter mot förbudet får den böta 15 000 kronor.

Arbetsmiljöverket upptäckte vid en inspektion att maskinerna saknade de skydd de ska ha. Skolans rektor säger att maskinerna inte används längre och att åtminstone en av dem heller inte använts på flera år.