Arbetet med Cityakut har börjat

Landstinget har nu påbörjat upphandlingen av en ny Cityakut i Uppsala. Vid ett möte på Hälso-och sjukvårdsstyrelsen i går gav sjukvårdsdirektören i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en kravspecifikation inför upphandlingen.

Det är den nya borgerliga majoriteten i Uppsala län som beslutat att inrätta en akut i centrum för att avlasta andra vårdcentraler och akutmottagningar.