Bergshamra varv förstört i storbrand

Bergshamra varv i Norrtälje går inte att rädda. Det mesta av båtar och byggnader inne på området har förstörts i branden. Brandmän från fem stationer bekämpar elden och nu har man fått inrikta sig på att hindra miljögifter att sprida sig ut i vattnet.
Det var vid tolvtiden som det började brinna inne på Bergshamra varv i Norrtälje. Branden startade i en träindustribyggnad och spred sig snabbt inne på området. Robert Johansson, som är stabsbefäl på räddningscentral norr i Stockholm, säger att mycket har gått förlorat. - Av det som fanns på själva varvet är det mesta nedbrunnet. Det finns ingenting kvar i stort sett. Det finns både gasolflaskor och en dieseltank på brandområdet. Räddningstjänsten har nu kallat in skyttar som ska ta hand om gasolflaskorna. Kustbevakningen lägger också ut barriärer i vattnet runt varvet för att hindra att olja och andra miljögifter rinner ned i viken.