Jan Stenbeck begravs i Knutby

Den nyligen avlidne finansmannen Jan Stenbeck kommer att få sin sista vila i Uppland.
Redan på lördag kan det bli begravning i Knutby kyrka, där familjen vill att Jan Stenbeck ska begravas. Valet av kyrka är inte oväntat. Stenbecks familj har en gård nära Knutby - Kristineholm - där Jan Stenbeck har varit på somrarna de senaste 20 åren, skriver tidningen Expressen. Något exakt datum för begravningen är inte fastställt ännu, men Knutby kyrka har fått en förfrågan om det skulle vara möjligt redan på lördag. Stenbecks kvarlevor är fortfarande kvar utomlands, men kommer att flygas till Arlanda. Tanken är både begravningsgudstjänst och jordfästning ska ske i Knutby, där också Jan Stenbecks bror ligger begravd.